INFORMA KONTAKTI

 Adresa: Stadiumi i qytetit
Rr. Marin Barleti,
Gjakovë, Kosovë

+381 (0)38 72 1927

info@vellaznimi.com

çdo ditë 9:00-17:00